KARDELENIM
VE CANIM KIZLARIM

ittihad ve terakki (jön turkler)

BİR MİLLETE ÇOCUKLARININ İHANETİ:İTTİHAD VE TERAKKİ

 

İTTİHAD5

Bir ulusun kaderini sırf kendi hırs ve ihtiraslarına mahkum eden bir  cemiyetten bahsedeceğiz.Yıllarca bir hiç uğruna milleti ateşe sürüklemiş ve bunu yaparken de sanki bu milleti kurtarıyormuş edasıyla davranmış bir cemiyet…

 

İttihad ve Terakki Cemiyeti 1890 yılında Harbiye ve Askeri Tıbbiye talebeleri tarafından kuruldu.II. Abdülhamid Han’a muhalif tavırlarıyla dikkat çekti.1897′de dağıtıldı ise de üyeleri Paris’e kaçtı ve az da olsa faaliyetlerine devam ettiler.Batı, Abdülhamid Han’a muhalif olan bu cemiyete kucak açtı.Avrupalı Devletlerle işbirliğine giren cemiyet üyeleri Arapça,Fransızca,İngilizce,Ermenice(!) ve Arnavutça olarak çıkardıkları gazetelerle Abdülhamid aleyhine her türlü çirkin iftiraları yaymaya başladılar.

İTTİHATÇI BAZI PAŞALAR

İTTİHATÇI BAZI PAŞALAR

İngiliz Ali Bey’in oğlu Ahmed Rıza Bey’in çıkardığı Meşveret Gazetesi bunlardan en meşhur olanıdır.(Ahmed Rıza Bey ,cumhuriyet döneminde Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdığı hatıralarında Abdülhamid Han hakkında yazdıklarından pişman oduğunu söyleyecektir.)

Avrupalılar,gittikçe dozunu arttıran bu harekete JÖN TÜRKLER diyecektir.Şubat 1902′de Paris’te Ahrar-ı Osmaniye Kongresi yapıldı.Osmanlı Devleti aleyhinde olan müslim- gayr-i müslim herkes bu toplantıya katıldı.Prens Sabahattin’in adem-i merkeziyetçilik fikrinden ilham alan kongre ,Osmanlı’nın milliyet esasına göre mahalli muhtariyetlerin kurulmasını öngörüyordu.Bu Ermenistan,Pontus Rum,Kürdistan gibi yeni devletlerin kurulması anlamına geliyordu.(Bugünkü planlarla ne kadar örtüşüyor değil mi)

Prens Sabahattin II. Abdülhamit Han’a “Ermeni katili ” diyecek;Tevfik Fikret de Abdülhamid Han’ı öldürmeye çalışan Ermeni bombacılara ağıtlar yakan şiirler yazacaktı.

İttihad ve Terakki, kendine yakın bulduğu III. ordu subayları arasında tekrar yayılmaya başlayacak,Selanik ve Manastır’da şubeler açacaktı.1908′de III. ordu subarları  Kur’an-Bayrak ve silah üzerine yemin ederek açıkça ittihadçı olduklarını ilan edeceklerdi.Cemiyetin liderler Talat-Enver ve Niyazi Paşalardı.

İTTİHAD VE TERAKKİ'NİN LİDER KADROSU

İTTİHAD VE TERAKKİ’NİN LİDER KADROSU

İttihadçıların en önemli sloganı İTTİHAD-I ANASIR’dı.Güya istibdad bitecek,meşrutiyet gelecek ve bütün milletler dil,din,ırk farkı gözetmeksizin aynı devletin vatandaşı olarak yaşayacaklardı.Ayrıca “hürriyet,adalet,anasır ve uhuvvet” sloganlarını da kullanan İttihad ve Terakki,hiçbir zaman bunlara uymadı.İktidarı ele aldığı andan itibaren kendilerine yakın olanları önemli mevkilere getirirken, kendilerine muhalif olanları ya katletti,ya sürdü ya da hapsetti.(Aslında istibdadı İttihat’la tanıdık.)

Bu Cemiyetin memlekete yaptıklarını kısaca maddeleyecek olursak:

  1.  Ordu siyasete alet edildi ve bu kötü adet cumhuriyet döneminde de devam etti.(Atatürk’ün Genelkurmay Başkanlığı’nı kurmasına rağmen) Ordu, ittihadçı-muhalif diye ayrıldı ve bu ayrılık balkan mağlubiyetlerini getirdi.
  2. Türk milletine siyasi demogojiyi yerleştirdiler.Halkı ikiye böldüler.
  3. Oligarşik istibdad devri başlattılar.Abdülhamit han-güya- istibdadçı iken sadece tek kişi idi.İttihat ve Terakki iktidarında İttihadçıların hepsi istibdadçı oldu.
HAYALPEREST ENVER PAŞA

HAYALPEREST ENVER PAŞA

İttihad ve Terakki “hüriyet,uhuvvet,adalet gibi sloganlarla başladığı yola 1913 yılında turan felsefesiyle devam etmiştir.Çünkü görmüşlerdirki hiçbir millet özerk olunca Osmanlı bayrağı altında kalmadı.Bu yüzden de Turancılık dönemine girildi.Bu da İttihad ve Terakki’nin ne kadar hayalperest ve altı boş fikirlere sahip olduğunun kanıtıdır.

Aralarında ilk dönemler Mustafa Kemal’in de bulunduğu birçok ittihadçı olayın yanlış olduğunu farkederek ayrılacaktı.Bir hırs ve mevki uğruna bir devletin sonunu hazırlayan bu cemiyet bu millete ve tarihe karşı daima sorumlu kalacaktır.Bizi birbirimize düşüren,birçok suni meselenin ortaya çıkmasına neden olan bu cemiyet liderleri Mondros Ateşkes antlaşması’nın imzalanacağı gün ülkeyi terke ederek ne kadar menfi bir yapı olduğunu bir kez daha göstermişlerdir.