KARDELENIM
VE CANIM KIZLARIM

TURK IRKI

TARİHTE TÜRK IRKI

 

 Uzun boylu, uzun beyaz simalı, düz veya kemerli ince burunlu, muntazam dudaklı, çok kere mavi gözlü ve göz kapakları çekik değil, badem gözlü bir ırk” Dr. Reşit Galip, Türk Irk ve Medeniyet Tarihine Umumi Bir Bakış-I. Türk Tarih Kongresi. Konferanslar ve Müzakere zabıtları (Ankara, 1933)


Bugüne kadar yapılan antropolojik incelemeler Türkler'in 'Beyaz Irk'tan olduğunu göstermiştir. Türkler Beyaz Irkın (Ari Irk'ta denir) 4 büyük kolundan biri olan 'Alpin Irkına' aittir.*

Türk ulusunun temeli Andronova kültürüdür. Bu kurganda bulunan iskeletler üzerinde yapılan incelemeler, bu kültürün Beyaz Irktan insanlar tarafından oluşturulduğunu ortaya koymuştur.

Eski Çin'de, Çin'in kuzeyinde yerleşmiş bulunan topluluklar Çinliler tarafından Ti-li boyları olarak adlandırılırlardı ve Sarıbaşlar’ın torunlarıydılar. Ti-liler sarışın ve mavi gözlü bir halktı -ki bunlar Türkler'in atalarıdır. Sarışın ve mavi gözlü Hun savaşçılarından bahseden çok sayıda Çin şiiri mevcuttur.

Çinliler M.Ö 10. yy. da bu kavimleri yaşadıkları bölgelere göre üç kısma ayırdılar: Kırmızı Tiler, Ak Tiler ve Yeşil Tiler (o dönemde eski Türkler ve Çinliler yönleri renklere göre ayırırlardı).

Bunlardan Ak Tilerin torunları, daha sonra Eftalitler olarak da bilinen Ak Hun devletinin kurucularıdır.

Daha sonraları ise bazı Çin kaynaklarında, Türklerle birlikte Moğol tipi de göze çarpmaya başlar. Ancak bunun sebebi Türkler'in Moğollara benzemesi değil, Moğol kabilelerinin Türkler tarafında işgal edilmesi ve dolayısıyla Moğolların Türk devlet ve ordu teşkilatlarında yer almaya başlamasıdır.

Türk-Çin savaşlarını anlatan eski bir Türk şiirinde şu sözler yer almaktadır:


“…Kan sürülü kıvrık, sarkmış, kalın sarı saçlarına,
Alnındaki rüzgarlık bağı kuşkanadı gibi izler bırakmış kaşlarına,
Büyük bedeni ağır geldi çam döşemeyle çekmek için,
Göz kapakları kapanır oldu mavi gözlerini açamayacak kadar…”


Eski, Arap, İran ve Bizans kaynaklarında da Türkleri, beyaz tenli ve badem gözlü olarak tasvir edilmiştir.

Ayrıca yapılan araştırmalar  Finliler dışındaki İskandinav halklarının da ile Türk soylu olabileceğini gösteriyor.

İsveçlilerin Türk Ataları/İsveççe'nin Türkçe ile Benzerlikleri adlı kitap bu konuda önemli bir kaynak.
18. yüzyılda yaşayan ve İsveç tarihi araştırmalarının kurucusu sayılan Prof. Sven Lagerbring'in bu kitabı, eski İsveç ve Türk tarihinin karanlıkta kalan gerçeklerini aydınlatıyor. Lagerbring kitabında, İsveçlilerin atalarının Türkler olduğunu İsveç masallarına, efsanelerine ve taş yazıtlara dayanarak ortaya koyuyor. Kitapta İsveççeyle Türkçe karşılaştırılarak Türklerin ve İsveçlilerin ortak tarihsel bir kökene ve dil ortaklığına sahip olduğu gözler önüne seriliyor. Eski İsveç masallarında, İsveççenin Viking Tanrısı Oden tarafından getirildiği ve Oden'in Tirkiar (Türkler) denilen bir kabilenin önderi olduğu ilk kez bu kitapta belgeleriyle açıklanıyor.

Lagerbring'in raflarda unutulan bu kitabının, İsveç kökenli olan ve 19. yüzyılın sonlarında Türklüğe ve Müslümanlığa geçen, namı diğer "Osmanlı Vikingi" Ali Nuri Dilmeç tarafından bulunup gün ışığına çıkarılmasının öyküsü de bu kitapta ayrıca yer alıyor.


Bu arada... Norse'ların (İskandinavlar) totem hayvanı da Kurt. Oldukça tanıdık, değil mi?Aşağıdaki sitedeki tanımıyla:
"A nordic wolf of the old Norse Legends-Men's or Women's Nordic Wolf " (İskandinav Efsanelerindeki Nordic bozkurt).
satışı yapılmaktadır.

PİRİ REİS’İN İDAMI…

Yazar: admin  |  Kategori: OSMANLI TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  42 views
 

 

PİRİ REİS

PİRİ REİS

Bildiğiniz gibi bu yıl yani 2013 yılı UNESCO tarafından Piri Reis Yılı olarak ilan edildi.Aslında bu durum Piri Reis’i hem tanıtma hususunda hem de O’nun hakkındaki söylentileri gerçek tarihle açıklayarak bir nevi O’nu daha iyi tanımış olacağız…

Bugün Piri Reis neden idam edildi? sorusun cevap arayacağız.Piri Reis yine büyük bir Osmanlı denizcisi olan Kemal Reis’in yeğenidir ve O’nun himmetiyle smanlı Donanması’na katılmıştır.Kendisini kısa sürede ispat edip Süveyş/Hint Kaptanlığına kadar yükseldi.Burada portekizlilere karşı büyük savaşlar vermiştir..Mesela 1543 yılında süveyş tersanesini işgal edip türk donanmasını yakmak isteyen Portekizlileri geri püskürtmüştür.

 

OSMANLI DONANMASI

OSMANLI DONANMASI

Peki idam süreci nasıl başladı?1551 yılında Piri Reis, otuz kadar gemiden oluşan filosuyla Hint Denizi’ne çıkmış ve Cidde’de üç gün kalmıştır.Sonra Umman sahilini geçerek Arabistan Yarımadası’nın güneydoğusundaki Maskat’ı almış,Portekizlilerin 70 kadar kadırgasını alt etmiştir.Portekiz donanması Hürmüz’e kaçar.Burayı Piri Reis kuşatır.Ancak Portekiz donanmasının birleşerek yola çıktığı haberi gelir.Peçevi’ye göre kale fethi yakın iken Reis,portekizliler ile anlaşma yapar ve devlet adına haraç ve hediye alır.Hammer’e göre aldığı hediyeler ile meftun olarak muhasarayı kaldırır.Katip Çelebi ise Hürmüz’e Portekiz yardım kuvvetinin gelmekte olduğu haberini alır ve muhasarayı kaldırmak mecburiyetinde kalır.Hammer,muhasarayı kaldırdıktan sonra Piri Reis’in Basra’ya geldiğinde Portekiz donanmasının Acem körfezi’ni kapatmak için kendisine doğu geldiği haberi üzerine sadece hazine yüklü üç kadırgayı yanına alıp ayrıldığını söyler.

OSMANLI

OSMANLI

İşte iş burada karışır.Piri Reis’e karşı olan özellikle Basra Valisi Kubad Paşa’nın merkezi rüşvet aldığı yönünde bilgilendirdiği görülmektedir.Yine bu konuda Piri Reis muhalifleri padişahı seferin başarısızlıkla geçtiği konusunda ikna etmesi O’nu idama götüren başka bir sebeptir.

Piri Reis’in Hürmüz kuşatmasını kaldırması ve diğer gemileri ile askeri Basra’da bırakarak gelmesi vazifede cidiyetsizlik olarak algıanmış ve Piri Reis 1554 yılında idam edilmiştir.Hatayı kabul etmeyen  bir anlayışa sahip Osmanlı Yönetimi Piri Reis gibi bir büyük denizciyi bile vazifede ciddiyetsizlik düşüncesi ile idam etmiştir.