KARDELENIM
VE CANIM KIZLARIM

OSMANLININ MEDENIYETI

MEDENİYET DEDİĞİN İŞTE BUDUR

 

vakıfTarih bizlere güzel örnekler de sunar.Bizlerin eleştirdiği hatta yerin dibine sokmaya çalıştığı Osmanlı’nın aslında ne kadar medeni ve insan merkezli olduğunu bugünkü yazımızda göreceksiniz…

 

Sosyal hayatın en ince detayına kadar düşünüldüğü Osmanlı Devleti’nde vakıflar sayesinde bu başarılmıştır.Bugünkü örneğimiz ise Fatih Sultan Mehmed Han’ın kurduğu bir vakıf.

fatih1

İşte o vakfın amacı:

“Benki İstanbul Fatihi Abd-i Aciz Fatih sultan Mehmed Han,bizzatihi alun terimle kazanmış olduğum akçelerimle satun alduğum İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ma’lumu’l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim.Şöyleki:

vakıf1

Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim.Bunlarki ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler.Bu sokaklara tükürenlerin tükürdükleri üzerine bu tozu dökelerki yevmiye 20′şer akçe alsınlar.Ayrıca 10 cerrah,10 tabib ve de 3 yara sarıcı tayin ve nasb eyledim.Bunlarki ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar bila-istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası ya da mümkün ise şifyab olalar.Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darü’l-acezeye kaldırılarak orada salah bulduralar.Maazallah herhangibir gıda madeesi buhranı da vaki olabilir.Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaa verile.Bunlarki hayvanat-ı vahşiyenin yumurta ve yavruda olmadığı sırada balkanlara çıkıp avlansınlar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

vakıf2

Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imaret-hanede şehid ve şühedanın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler.Ancak yemek yemeye veya almaya bizzatihi kendüleri gelmeyüp yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle…

 

Evet buyrun Koskoca Sultan neler hedefleyerek  neler yapmış.Şimdi sorarım sizlere bugün hangi lider bu düşünce yapısına sahip.İnsan merkezli kaç kişi böyle düşünerek icraat yapmış.Ben size bir şey söyleyeyim mi bizim medeniliğimiz vakıflar kapatılınca bitmiştir.Artık kimse bu kadar ince düşünemez; Çünkü herkes ben(cil) olmuş durumda…