KARDELENIM
VE CANIM KIZLARIM

IV MURAT

IV. MURAD’IN KUDRETİ

4.murad

Osmanlı sultanlarının birçok kabiliyeti ve mesleği bulunurdu.Mesela Sultan Abdülhamid Han çok iyi bir marangozdu.Fatih Sultan Memed Han çok iyi kılıç kullanırdı.Bugün onlardan IV. Murad Han’dan bahsedeceğiz.

Osmanlı padişahlarından bazıları sahip olduğu meziyetler ile ön plana çıkarlar. Bilhassa silahşörlük alanında daha gençlik yıllarından itibaren iyi bir eğitim aldıkları bilinir. Fatih Sultan Mehmed’in Belgrad seferinde, yalın-kılıç düşman ordusunun içerisine daldığı ve pek çok askeri öldürdüğü tarihi kayıtlarda mevcuttur. Cem Sultan’ın gürz sallamada devrinin en önde gelenlerinden olduğu Cihannümâ isimli tarih kitabında geçiyor. Bu sultanlar arasında ihtişam ve kudretiyle ayrı bir yere sahip olan IV. Murad Han’ı unutmayalım. Zira attığı cirit çok uzaklara ulaşacak ve yaklaşık 30 metreden bir yumurtayı o zamanın tüfeğiyle vuracaktır…

Sultan IV. Murad ,çok ihtişamlı,ihtişamlı olduğu kadar da kudretli bir padişahtır. Yer, bugünkü İstanbul’daki
Bayezid Meydanı’dır. Şu an İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu söz konusu meydanda Osmanlı devrinde Eski
Saray
mevcut idi. Sultan Murad’ın atış yerinden salladığı cirit, Bayezid Câmi minaresini geçmiş ve Eski Saray’ın haremindeki minarenin önüne düşmüştür. –ki aradaki mesafe epey fazladır.

Ee…. içki ve sigara içen(!) padişahtan da bu beklenir değil mi?