Kulağına ezan ve kamet okuyarak çocuğa isim koymak: Bu adet bizzat Peygamber Efendimizden gelmektedir. Sünen-i Tirmizi’de nakledildiğine göre, Hz. Hasan dünyaya gelince Peygamberimiz onun sağ kulağına ezan okumuştur. (1)

Hz. Hüseyin’in rivayetine göre ise Peygamberimiz bu adetlerinin hikmeti hususunda da şöyle buyurmuşlardır:
“Kimin bir çocuğu olur da, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, o çocuğa ümmüsıbyan hastalığı zarar vermez (cin zarar vermez).” (2)

Ezan ve kamet çocuğa yapılan ilk iman telkinidir. Çünkü ezanın mana ve muhtevasında tekbir, tevhid, nübüvvet ve namaz gibi dinin esasları bulunmaktadır.

İsim verilirken, çocuğa güzel, İslami isimlerin verilmesine dikkat edilmelidir. Bu hususta Peygamberimizin birçok tavsiye, ikaz ve tatbikleri vardır. Bu hadislerden birisinin meali şöyledir:

“Kıyamet günününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzel koyun.”(3)

Çocuğun isminin doğduğu günün akşamında verilmesi tavsiye edilmektedir; fakat yedinci güne kadar da ertelenebilir.

(1) Tirmizi, Edaha:15.
(2) Feyzü'l-Kadir,6:237.
(3) Buhari, Edeb:108.

insan vefat edince,cenaze namazı için ezan ve kâmet okunmaz neden?
çünkü:ezan ve kâmet daha dünyaya yeni gelmişken ismiyle birlikte bizzat kulağına okunmuştur.ama herhangi bir namaz kılınmamıştır okunan ezan ve kâmet için.
çünkü namazı sonra kılınacaktır.yani hayat :ezan kâmet ve namaz arasındaki mesafe kadardır.
dünyaya geldiğimizde okunan ezan ve kâmetlerin namazı cenaze namazımızdır aslında...
Rabbim bizleri boşluklara düşürmesin ve hepimize bu hayatı en güzel şekilde değerlendirmeye,Rızasına kavuşmaya muvaffak eylesin.Hoşnutluğunu yar ve yardımcımız kılsın...........